Quick jump navigation

Карта на сайта | За контакти | Търсене | Размер на шрифта + / -
QATRAIN2
Project No: LLP-LdV-TOI-2007-UK-065
Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO DA VINCI

Аутизъм / Синдром на Аспергер

Аутизъм/Синдром на Аспергер е разстройство на развитието, което продължава през целия живот и засяга начина, по който човек комуникира и се отнася с другите около него.

Кратко описание

Подробно описание

Положителни характеристики

Как Аутизма/Синдром на Аспергер може да окаже влияние на ученето, обучението и преподаването 

Кратко описание

Аутизъм/Синдром на Аспергер е разстройство на развитието, което продължава през целия живот и засяга начина, по който човек комуникира и се отнася с другите около него. Децата и възрастните с Аутизъм/Синдром на Аспергер имат трудности в ежедневното социално взаимодействие. Тяхната способност да създават приятелства е ограничена поради тяхната ограничена способност да разбират емоциите на другите хора.

back to top

Подробно описание

Всички хора с Аутизъм/Синдром на Аспергер споделят една и съща трудност в разбирането на света около тях и често имат придружаващи обучителни трудности. Въздействието, което Аутизмът/Синдромът на Аспергер оказва върху способността на дадена личност да функционира в ежедневното обкръжение, а също и в учебната среда, може да варира в зависимост от степента на трудност.

Учащите с Разстройства от аутистичния спектър може да изпитват множество трудности, които могат да окажат влияние на тяхното обучение.

Като цяло хората с Аутизъм/Синдром на Аспергер имат три основни области на трудност; те са известни като триадата нарушения: 

 • Социално взаимодействие  - трудност в установяването на социални взаимоотношения, напр. резервираност и безразлично държание към другите
 • Социална комуникация  - трудности при вербална и невербална комуникация, напр.: неразбиране на общоприети жестове, лицеви изражения или тон на гласа
 • Въображение – трудности в развиването на междуличностни умения и въображение, напр.: наличие на ограничени творчески способности, вероятно копирани и  непрекъснато строго следвани

В допълнение на тези три категории, характерни също са и повтарящи се модели на поведение и съпротивление към промяна на рутинността.

Синдром на Аспергер

Хората със Синдром на Аспергер се затрудняват в разчитането на комуникационните сигнали, които повечето от нас приемаме за даденост, и в резултат на това за тях е по-трудно да комуникират и взаимодействат с другите. Синдромът на Аспергер е форма на аутизъм и затова той притежава някои от характерните черти на Аутизма, които включват:

 • Трудност в общуването – хората със Синдром на Аспергер може да говорят гладко, но е възможно да не забелязват реакцията на хората, които ги слушат; те може да говорят и говорят без значение от интереса на слушателя или да се покажат безчувствени към чувствата на околните. Въпреки, че имат добри езикови умения, хората със Синдром на Аспегер може да звучат прекалено отмерено и шегите да бъдат възприети буквално, както и преувеличаването, обърнатите фрази и метафори може да причинят проблеми.
 • Трудност в създаването на социални взаимоотношения – противно на хората с класически Аутизъм, които често изглеждат оттеглени и незаинтересовани от света около тях, много хора със Синдром на Аспергер искат да бъдат общителни и се наслаждават на контактите с хората, въпреки, че за тях също е трудно да разбират невербалните сигнали, включително и на лицевите изражения, което затруднява създаването и поддържането на социални взаимоотношения с хора, които не познават техните потребности
 • Липса на въображение и креативност – въпреки че те са много добри в научаването на факти и информация, хората със Синдром на Аспергер често се затрудняват да мислят абстрактно

Хората със Синдром на Аспергер обикновено имат по-малко проблеми с езика от тези с Аутизъм; често говорят гладко, въпреки че техните думи понякога звучат формално и неестествено. Те обикновено нямат придружаващите обучителни трудности, които са свързани с Аутизъма.

Поради това много хора, на които е поставена диагноза Аутизъм в детска възраст, са посещавали масово училище и с правилната подкрепа и насърчаване са постигнали добър напредък в образованието.

Хората със Синдром на Аспергер често развиват почти обсебващ интерес към хобита и колекциониране. Обикновено техния интерес включва подреждането и запаметяването на факти за специална тема като влакови разписания, победители в конни състезания или измеренията на исторически забележителности и паметници на културата. С правилното насърчаване, техният интерес може да се развива и по този начин хората със Синдром на Аспергер могат да работят или да учат в сферата на своите интереси.

Тези хора смятат промяната за обезпокоителна и разстройваща и предпочитат да организират деня си по установен модел. Ако те работят определен брой часове всяко неочаквано забавяне като натоварен трафик или закъснял влак, може да ги обезпокои или обърка.

Това са основните характеристики на състоянието, но е важно да се има предвид, че хората са различни и тези характеристики меже да варират като някои от тях може да бъдат представени по-силно от други.

back to top

Положителни характеристики

Учащите с разстройство от аутистичния спектър може да имат някои предимства пред своите съученици по отношение на някои области на тяхното професионално обучение, например:

 • Повечето хора смятат, че натовареният социален живот пречи на тяхното обучение. Това е проблем, който не е присъщ за хората с Разстройство от аутистичния спектър
 • Някои хора с Разстройство от аутистичния спектър имат ефективна памет и/или естествено влечение към компютрите – и двете могат да дадат значително предимство на учащия
 • За тях официалният стил на писане, необходим за академичната работа, често е по-лесен за овладяване от непринудения разговор
 • Като цяло те имат способността да изучават дадена тема задълбочено
 • Те могат да бъдат изключително мотивирани и независими в своето обучение
 • Те могат да бъдат всеотдайни в работата си по установени цели
 • Те често са първични и креативни в своите модели на мисълта и отделят голямо внимание на детайлите и прецизността

back to top

Как Аутизма / Синдром на Аспергер може да влияе на ученето, обучението и преподаването

Хората с разстройство от аутистичния спектър може да притежават няколко отличителни черти, които имат отрицателно въздействие върху начина, по който учат; те могат да включват някои или всички от следните:

 • Трудност във взаимодействието с техните съученици и учители/инструктори
 • Неразбирателство или наивност в социалните взаимодействия
 • Безпокойство в социалните взаимодействия
 • Упование на рутинността и неприязън към неочакваната промяна
 • Слаби организационни умения
 • Лесно отвличане на вниманието
 • Смесване на уместна и неуместна информация
 • Съсредоточаване върху неподходящи детайли

Ситуациите за работа в група може да се окажат проблематични  за хората с разстройство от аутистичния спектър поради тяхната трудност за социално взаимодействие. Някои специфични трудности за работа в група може да включват: пропуск на съобщения, изречени с езика на тялото; лицево изражение или тон на гласа; правене на забележки, които не са свързани с контекста на разговора и трудно приобщаване към различна аудиенция.

Хората с разстройство от аутистичния спектър използват езика буквално и се затрудняват в разбирането на метафори, шеги и абстрактни концепции. Тяхната трудност с абстракциите и липсата на гъвкавост в тяхното мислене може да премине в други области, например, упование на фиксирани рутинни действия или демонстриране на повтаряемо поведение като желание за сядане на едно и също място, и те могат да се почувстават наскърбени ако тази рутинност се наруши.

back to top

Предизвикателства